A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Švýcarsko - Cestopisy

Pod Matterhornem

Nádherné túry ve Švýcarských Alpách s jedinečnými výhledy na Matterhorn

Zájezd do Švýcarska

Ve dnech 22.8. - 29.8.2004 jsme se zúčastnili zájezdu pod Matterhorn s cestovní kanceláří Travel 2002. V sobotu 22.8.2004 jsme v 16.00 hodin vyrazili autobusem z Brna, přes Prahu, Plzeň, dále Německo až do Švýcarska.

23.8. - Grimselpass Po nepohodlné noci v autobusu jsme konečně dorazili na místo našeho prvního výletu - do vysokohorského průsmyku Grimsel (Grimselpass) s nadmořskou výškou 2165 m. Odtud jsme vyrazili kolem jezera Grimselsee ve výšce 1909 m a soustavy přehrad až k jezeru Oberaarsee, které leží ve výšce 2303 m. Na ostrohu u jezera Grimselsee lze spatřit dřívější hospic, nyní luxusní hotel. K jezeru spadá na jeho horním konci ledovec Unteraargletscher. Pod jezerem Grimselsee se rozprostírá jezero Räterichsbodensee. Prošli jsme kolem Trübtensee - snímek č. 3116, u kterého vítr rozfoukal vodní hladinu tak, že některé z nás pokropil vodní sprškou. Dále jsme po levé straně minuli Alpinhütte Bäregg - snímek 3121. Cíl naší cesty bylo jezero Oberaarsee, do něhož stéká ledovec Oberaargletscher. U jezera Oberaarsee leží Berghaus Oberaar. Parkovali jsme u jezera Totensee a vydáváme se na další cestu. Zastavili jsme v malém městečku Gletsch a podnikli jsme krátkou túru pod ledovec Rhonegletscher - k prameništi řeky Rhony. V dřívější době sahal ledovec až k městečku Gletsch. Postupně odtával a dnes ledovec z údolí zcela zmizel. Řeka Rhona vytéká z ledovce a poté se dravě údolím hrne kupředu.

24.8. – Sunnegga Dnešního dne nám počasí nepřálo, a proto byla uskutečněna změna programu. Nejdříve jsme museli z městečka Täsch ve výšce 1450 m dojet vláčkem (obousměrná jízdenka 12,60 CHF), který se místy mění v zubačku (podle příkrosti stoupání) dorazit do města Zermatt, které se rozprostírá ve výšce 1620 m. Zermatt je proslulé luxusní letovisko, ke kterému se auta mohou přiblížit jen na 5 km, neboť návštěvníci musí své automobily zanechat v Täschi. Zermatt leží v centru Walliských Alp, v horní části údolí Matter, na úpatí Matterhornu, který tvoří jeho charakteristickou kulisu. Hlavní ulice vede od nádraží ke kostelu a městem protéká řeka Matter Vispa, jejíž dravý proud jsme pozorovali z mostu. Ve středověku se vesnice nazývala Pratoborgo a její obyvatelé se věnovali většinou pastevectví. Krásu zdejších hor objevovali turisté až v 19. století, kdy začala éra budování hotelů, lanovek a železnic, které ze Zermattu učinily jedno z nejznámějších horských středisek Švýcarska. Místní kostel je na konci hlavní ulice. U kostela, na hřbitově, si můžeme připomenout, jak krutou daň si mnohdy hory vyžádají. V průvodcích se hovoří až o deseti obětech Matterhornu ročně. Jsou zde pochováni také oběti z roku 1865. Mnoho těl z Matterhornu se však nikdy nenajde. To platí například o lordu Francisi Douglasovi, jednom z těch, kteří nepřežili Whymperův prvovýstup z roku 1865. Ze Zermattu jsme vyrazili ozubnicovou dráhou (13,50 CHF) na Sunneggu s jezírkem Leisee. Naplánovaná cesta byla kolem jezer Stellisee, Grüensee a Moosjisee, zpět do Zermattu. Pršelo však tak vydatně, že jen hrstka se vydala naplánovanou cestou, většina sešla zpět do Zermattu a někteří sjeli zpět ozubnicovou dráhou. My jsme se vydali zpět do Zermattu, kam jsme přišli více, či méně promočení. Cestou se nad námi klenulo přímo ocelové nebe a výhled na okolní krajinu byl chvílemi minimální. Cestou jsme spatřili zubačku, jedoucí na Gornergratt, zrovna, když přejíždíěla most. Matterhorn, který je nejfotografovanější horou, se nám celou cestu halil do mraků. Až ke konci cesty se nám odkryl ze dvou třetin. Dopravním prostředkem po Zermattu jsou elektromobily.

25.8. – Felskinn Dnešního dne jsme vyrazili z údolí Saastal, na jehož konci jsme byli v městečku Saas Almagell ubytováni, do sousedního letoviska – Saas-Fee. Až do roku 1951 byla tato obec přístupná jen s pomocí mul. Dnes se jedná o sportovní středisko a klimatické lázně v malebném údolí ve výšce 1790 m pod třinácti čtyřtisícovými vrcholy, z nichž nejvyšší horou je Dom, se svými 4545 m. Rovněž v tomto městečku je automobilový provoz vyloučen a auta je nutno zanechat na parkovišti při příjezdu do Saas-Fee. Lanovkou jsme (za sníženou skupinovou cenu 21,– CHF) vyjeli až na vrchol Felskinn do výšky 3000 m. Z této výšky jsme měli impozantní pohled na okolní hory – Allalinhorn s výškou 4027, vlevo Täschhorn – 4491 m, uprostřed nejvyšší hora tohoto údolí Dom - 4545 m a vpravo Lenzspitz s výškou 4294 m. Dále můžeme vidět Nadelhorn s výškou 4327 m a také Alphubel – 4206 m. Z Felskinnu naše cesta vedla přes ledovec Chessjengletscher k chatě Britanniahütte ve výšce 3030 m. Při cestě přes ledovec jsme vlevo míjeli horu Egginer, vysokou pouhých 3367 m. V dálce také vidíme Stellihorn s výškou 3436 m. U chaty Britanniahütte, jsme si udělali krátkou přestávku na občerstvení a také, abychom se pokochali krásnou podívanou na zasněžené vrcholy a ledovce. Zhlédli jsme Strahlhorn s výškou 4190 m a vlevo Fluchthorn 3790 m a pod nimi se táhnoucí ledovec Allalingletscher. Také zubatou horu Rimpfischhorn, vysokou 4199 m. Jak zrádná je někdy cesta po ledovci jsme si sami vyzkoušeli. Pak jsme opět spatřili Allalinhorn, vysoký 4027 m. Pod touto horou se nachází ve výšce 3500 m otáčivá restaurace Allalin, kam se lze dostat lanovkou. Jen pro zajímavost – v blízkosti této otáčivé restaurace je i největší lední pavilon. V ledovcové jeskyni propletené mnoha chodbami lze pozorovat vnitřní uspořádání ledovce i jeho strukturu. Od chaty Britanniahütte jsme si vylezli na nedaleký vrcholek, abychom měli ještě lepší rozhled. A již scházíme od chaty Britanniahütte přes ledovec směrem na Plattjen do výšky 2570 m. Koukáme na turisty, kteří zdálky vypadají jako mravenci. Cestou na Plattjen se nám otevřel nádherný pohled na přehradu Mattmark. Za přehradou vzadu je průsmyk Monte Moro Pass. Při cestě na Plattjen obcházíme vrchol Mittaghorn, vysoký 3143 m. Také z výšky máme téměř letecký pohled na místo našeho ubytování Saas Almagell. A již jsme sešli do výšky 2570 m na Plattjen, kam také vede ze Saas-Fee lanovka. My však budeme dále pokračovat pěšky, i když někteří účastníci našeho zájezdu využili této možnosti a lanovkou sjeli do Saas-Fee. Cestou dolů se již některé vrcholy halily do mraků. Pohledy na Saas-Fee od těch vzdálených, až po blízké při procházce městem končí naše dnešní putování. 26.8. – Monte Moro Pass Vyrazili jsme na konec našeho údolí – Saastal k přehradě Mattmark. Malá skupinka – celkem osm, jsme vyrazili až do průsmyku Monte Moro s výškou 2868 m. Průvodkyně nám sdělila, že teplota nahoře je mínus 8 stupňů. Po cestě foukal silný vítr. U přehrady jemně pršelo a poté se kapky deště změnily v drobné krystalky ledu. Přehrada Mattmark má sypanou hráz, vysokou 120 m. Kolem přehrady vedla cesta téměř po rovině. Dále již stoupala a poslední úsek cesty byl strmý. A již jsme spatřili vrchol, na němž stojí vysoká socha Panny Marie. Vrcholem Monte Moro Pass prochází hranice mezi Švýcarskem a Itálií. Vyšplhali jsme až k Panně Marii, kde bylo pěkně větrno a rozhodně by byly dobré rukavice. Sestoupili jsme do Itálie a kochali se sluníčkem a bezvětřím. Také jsme zahlédli, i když částečně zahalenou do mraků, nejvyšší horu Švýcarska – Dufourspitze, vysokou 4634 m, která leží v oblasti Monte Rosa. A scházíme dolů – k přehradě Mattmark a opět fouká ostrý vítr. Naskýtá se nám nádherný pohled na ledovec Schwarzberggletscher. Všímáme si nádherné modrozelené barvy ledovce v místě, kde se kus odlomil. A opětovně procházíme kolem přehrady, tentokráte druhou stranou a naše cesta vede také po sypané přehradní hrázi.

27.8. – Gornergrat Lepší počasí jsme si dnes opravdu nemohli přát. Opět jsme se vláčkem dostali z Täsche do Zermattu. Hned naše pohledy zabloudily k Matterhornu, který se jen lehce halil do mráčku. V Zermattu jsme nasedli na zubačku, která nás za čtyřicet minut vyvezla (za sníženou skupinovou cenu 28,– CHF) až na Gornergratt do výšky 3089 m. Po cestě se nám Mattrerhorn ukazoval v plné kráse své velikosti – 4478 m. Matterhorn je jedna z nejkrásnějších hor Švýcarska – přezdívaná dračí zub. Poprvé se jej podařilo zlézt až v roce 1865 Angličanům Ed. Whymperovi, Ch. Hudsonovi, Lordu Francisi Douglasovi a několika horských vůdcům. Hranice mezi Švýcarskem a Itálií prochází vrcholem Matterhornu, kterou Italové nazývají Cervin. A jsme nahoře. Je libo snímeček s bernardýny? Vyjdeme ještě pár výškových metrů na terasu, odkud je báječný kruhový rozhled. Vedle Matterhornu vidíme Klein Matterhorn. Vpravo lze vidět horní stanici nejvýše jezdící lanovky – do výšky 3882 m. Nachází se zde také ledovcová jeskyně. Kocháme se pohledem na nejvyšší horu Švýcarska Dufourspitze, vysokou 4634 m, horu Liskamm s výškou 4527 m, dvě hory vedle sebe vlevo Castor - 4228 m, vpravo Pollux s výškou 4092 m, také máme výhled na Brethorn, vysoký 4164 m a na splaz ledovce Gornergletscher. Na Gornergratu je malá kaplička. A již scházíme dolů. Mineme po pravé straně ve výšce 2927 m Riffelhor a budeme scházet až k Riffelalpu ve výšce 3311 m a do Zermattu. Matterhorn nás provází po celé cestě zpět. Potkáváme kozoroha, který se chladí ve stínu skály. Dlouhou dobu při cestě zpět nás provází ledovec Gornergletscher. A už vidíme Zermatt a také kapličku u Riffelalpu. 28.8. – Kreuzboden Poslední den našeho zájezdu jsme vyjeli lanovkou (za skupinové jízdné 14,70 CHF) z městečka Saas-Grund do výšky 2397 m na Kreuzboden. Je zde malá zoo. Opětovně se nám naskytl krásný pohled na Strahlhorn, vysoký 4190 m. Při pohledu přes jezírko můžeme pozorovat Alphubel, vysoký 4206 m (vypadá jako stůl) a vpravo od něj Täschhorn, vysoký 4491 m, dále Dom, vysoký 4545 m a následují Lenzspitz s výškou 4294 a Nadelhorn s výškou 4327 m. Z výšky jsme viděli také Saas Fee. Cílem našeho dnešního putování bude Almagelleralp a odtud sejdeme do Saas Almagell. Vedou tam dvě cesty horní a spodní. I když nás průvodkyně poslala spodní cestou, která měla být časově i fyzicky snazší, bylo to právě naopak. Lepší je vrchní cesta. Na spodní, která vede stále nahoru a dolů, je nutné také překonávat kamenné laviny a je rozhodně fyzicky náročnější. Po cestě se pod námi rozprostřelo místo našeho ubytování - Saas Almagell. Také jsme spatřili přehradu Mattmark. A již jsme u Almagelleralpu a scházíme do Saas Almagell, bohužel jsme z časových důvodů nestihli provazové lávky. Určitě by bylo zážitkem se po nich projít.

28.8. – Montreux a hrad Chillon Poslední zastávkou před odjezdem domů je lázeňské středisko – 375 m nad mořem na břehu Ženevského jezera – Montreux. Je považováno za jedno z nejkrásnějších měst na břehu tohoto jezera, připomínající francouzskou riviéru. Na promenádě kolem jezera, kterou jsme procházeli, je spousta palem, květin a honosných budov, sloužících zejména jako hotely. Na promenádě stojí také socha Freddie Mercuryho. Spatřili jsme také hrad Chillon – jeden z nejvýznamnějších hradů ve Švýcarsku. Byl postaven jako ochrana průsmyku svatého Bernarda savojskými hrabaty v 10. století. Současná podoba pochází ze 13. století. Pro samotné Švýcary symbolizuje jejich národní hodnoty: stabilitu, krásu a bohatství. Hrad má tři nádvoří, nejvýše se zvedá hlavní věž (donjon), nejmohutnější jsou opevnění na straně k pevnině. V přízemí jsou hospodářské prostory, kuchyně, soudní sál, v patrech obytné místnosti, kaple a rytířský sál. V podzemí byly vysekány žalářní kobky. Nejznámější vězeň byl převor kláštera svatého Viktora v Ženevě, Francois de Bonivard, kterého dal v roce 1530 uvrhnout do kobky savojský vévoda a kterého se po 6 letech podařilo osvobodit (bernská vojska za pomoci ženevských lodí dobyla Vaud). Jeho osud zpracoval v básni – Vězeň chillonský lord Byron. Básník navštívil hrad v roce 1816 – na jednom ze sloupů vězeňské kobky je jeho podpis.

další cestopisy

    Cestopis měsíce

  • Ladova pohádka ve Švýcarsku

    Do pohádkové vesnice Guarda se musíte vypravit do Graubündenu. Tento švýcarský kanton s okouzlující alpskou přírodou, kulturním dědictvím i bohatou tradicí je tak svérázný, že tu můžete zakoušet všechno, co běžně neděláte. Třeba řídit vlak, mít více

Komentáře
0
Řadit podle času | Řadit podle vláken vzestupně sestupně

Při vkládání příspěvku do diskuze jako neregistrovaný uživatel budete mít u vašeho příspěvku zobrazenu IP adresu

:-) :-( ;-) :-P :-D :-[ :-\ =-O :-* 8-) :-$ :-! O:-) :'( :-X :-)) :-| <3 <:-) :-S >:) (((H))) @};-- \o/ (((clap))) :-@